66 lời dạy của Phật giúp bạn an lạc trong cuộc sống

Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có nỗi khổ riêng chỉ khi nào bạn giải quyết được nỗi lo trong lòng lúc đó bạn sẽ hết khổ, hết phiền não, cùng xem 66 câu phật dạy dưới đây để làm hành trang cho cuộc sống giúp bạn có thể vượt qua đau khổ. 1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ...