Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao – Kênh Hợp Tác Ngân Hàng Maritime Bank & Agribank

Mô tả công việc – Đạt được các chỉ tiêu kinh doanh bằng cách thường xuyên làm việc tại các chi nhánh được chỉ định, với 70% thời gian dành cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh. – Làm việc chặt chẽ với Nhân viên Ngân hang để khai thác nguồn khách hàng tiềm năng – Mở rộng quan hệ với khách...